Od koga mogu tražiti informacije?

Imamo pravo znati pokriva zahtjeve prema 6.750 tijela javne vlasti, uključujući:

Pretražite sva tijela javne vlasti →

Tražite EU tijelo javne vlasti?

Možete zatražiti dokumente direktno od EU institucija putem AskTheEU.org . Saznajte više .

AskTheEU.org

Koje su informacije objavljene?

Pretražiti možete svih 11.141 zahtjeva koje su podnijeli korisnici, a najnoviji su:

Pregledajte sve zahtjeve →